​นายกฯ เข้าร่วมการประชุมผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) ครั้งที่ 13 มุ่งพลิกโฉมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว-เกษตร-ฮาลาล เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในอนุภูมิภาค

  • Post author:
  • Post category:media

28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.15 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ครั้งที่ 13 (IMT-GT Summit) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นายอิซมาอิล ซับรี ยักกบ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นายโจโค วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย นายดาโต๊ะ ปาดูกา…

Continue Reading ​นายกฯ เข้าร่วมการประชุมผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) ครั้งที่ 13 มุ่งพลิกโฉมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว-เกษตร-ฮาลาล เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในอนุภูมิภาค

นายกฯ โชว์วิสัยทัศน์ ในการประชุม IMT-GT Summit เสนอพลิกโฉม 3 อุตฯจุดแข็งไทย

  • Post author:
  • Post category:media

28 ตุลาคม 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วม ประชุมระดับผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย ครั้งที่ 13 (IMT-GT Summit) ผ่านระบบการประชุมทางไกล พร้อมผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน 3 ฝ่าย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ นายกรัฐมนตรี เสนอแนวทางความร่วมมือของ IMT-GT เพื่อ พลิกโฉม 3 อุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็ง ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกัน โดยเฉพาะเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงแนวคิด รวมถึงโครงการความร่วมมือระหว่างอุทยานธรณีโลก 3 ประเทศ 2.อุตสาหกรรมการเกษตร ส่งเสริมและมุ่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด…

Continue Reading นายกฯ โชว์วิสัยทัศน์ ในการประชุม IMT-GT Summit เสนอพลิกโฉม 3 อุตฯจุดแข็งไทย

Tiga negeri masuk dalam IMT-GT jayakan 3 inisiatif

  • Post author:
  • Post category:media

PUTRAJAYA – Setelah 28 tahun ditubuhkan, tiga negeri lagi dimasukkan dalam senarai baharu kumpulan kerjasama wilayah Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan perkara…

Continue Reading Tiga negeri masuk dalam IMT-GT jayakan 3 inisiatif

Four strategies identified at 13th IMT-GT summit

  • Post author:
  • Post category:media

KUALA LUMPUR: The 13th Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Summit, which was held virtually Thursday, has issued a joint declaration that each member country will implement various fiscal and administrative policies for…

Continue Reading Four strategies identified at 13th IMT-GT summit