​นายกฯ เข้าร่วมการประชุมผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) ครั้งที่ 13 มุ่งพลิกโฉมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว-เกษตร-ฮาลาล เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในอนุภูมิภาค

  • Post author:
  • Post category:media

28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.15 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ครั้งที่ 13 (IMT-GT Summit) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นายอิซมาอิล ซับรี ยักกบ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นายโจโค วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย นายดาโต๊ะ ปาดูกา…

Continue Reading​นายกฯ เข้าร่วมการประชุมผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) ครั้งที่ 13 มุ่งพลิกโฉมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว-เกษตร-ฮาลาล เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในอนุภูมิภาค

นายกฯ โชว์วิสัยทัศน์ ในการประชุม IMT-GT Summit เสนอพลิกโฉม 3 อุตฯจุดแข็งไทย

  • Post author:
  • Post category:media

28 ตุลาคม 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วม ประชุมระดับผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย ครั้งที่ 13 (IMT-GT Summit) ผ่านระบบการประชุมทางไกล พร้อมผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน 3 ฝ่าย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ นายกรัฐมนตรี เสนอแนวทางความร่วมมือของ IMT-GT เพื่อ พลิกโฉม 3 อุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็ง ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกัน โดยเฉพาะเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงแนวคิด รวมถึงโครงการความร่วมมือระหว่างอุทยานธรณีโลก 3 ประเทศ 2.อุตสาหกรรมการเกษตร ส่งเสริมและมุ่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด…

Continue Readingนายกฯ โชว์วิสัยทัศน์ ในการประชุม IMT-GT Summit เสนอพลิกโฉม 3 อุตฯจุดแข็งไทย