ไทย-อินโด-มาเลย์ ร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย (IMT-GT) เชื่อมคมนาคมคาบสมุทรมลายู จริงหรือ?

  • Post author:
  • Post category:media

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ไทย-อินโด-มาเลย์ ร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย (IMT-GT) เชื่อมคมนาคมคาบสมุทรมลายู ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง ประเทศไทย ประเทศอินโด และประเทศมาเลย์ ขับเคลื่อนความร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่าย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) เชื่อมโยงคมนาคมคาบสมุทรมลายู โดยความคืบหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ประกอบไปด้วยโครงการสำคัญ อาทิ1) กรอบความร่วมมือ ด้านการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการตรวจโรคพืชและสัตว์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของสินค้าและบุคคล2) โครงการฐานข้อมูลตลาดแรงงาน3) โครงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนโครงการเชื่อมโยงทางกายภาพในอนุภูมิภาคมูลค่ารวม…

Continue Readingไทย-อินโด-มาเลย์ ร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย (IMT-GT) เชื่อมคมนาคมคาบสมุทรมลายู จริงหรือ?

นายกฯ เข้าร่วมการประชุมผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) ครั้งที่ 13

  • Post author:
  • Post category:media

วันนี้ (28 ตุลาคม 2564) เวลา 10.15 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ครั้งที่ 13 (IMT-GT Summit) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นายอิซมาอิล ซับรี ยักกบ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นายโจโค วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย นายดาโต๊ะ…

Continue Readingนายกฯ เข้าร่วมการประชุมผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) ครั้งที่ 13